Inhoud workshop:

De inhoud van de workshop wordt op verschillende niveaus gegeven.

  • Niveau 1:  Deze workshop is voor mensen die meer willen weten over gespreksvoering maar nog niet veel ervaring hebben.  we beginnen met de basisbegrippen van communicatie en wat ze voor jou inhouden. Er is namelijk geen standaard aanpak voor goede gespreksvoering. 
  • Niveau 2: Deze workshop richt zich al meer op de verdieping van gesprekvoering en meer op jezelf als persoon en hoe jij in een gesprek zit. Er zal in deze workshop meer gericht worden op doelstellingen en hoe je daarbij de juiste vragen kunt stellen. Hierin zal luisteren een uitgebreid onderwerp zijn. Luisteren is essentieel en helaas zien we dat er vaak geluisterd wordt vanuit je eigen referentiekader. Hierdoor merk je dat er vaak niet over hetzelfde gesproken wordt waardoor er meerdere gesprekken gevoerd worden waarvan de inhoud hetzelfde is maar zonder resultaat.  Deze workshop is voor mensen die al vaker met gespreksvoering te maken hebben maar hierin op zoek zijn naar verdieping of inzicht. 

Niveau 3:  Deze workshop gaat de diepte in over gespreksvoering en zal zich vooral op jezelf als gesprekspartner richten. Dit is met name belangrijk als je niet makkelijke gesprekken moet voeren. Als jezelf weet hoe je doet en wanneer je wat doet helpt dit enorm om voor de ander een buffer en houvast te kunnen zijn.  Ook gaan we in deze workshop ons richten op inzichtgeven en verandering van gedrag. Deze workshop is voor mensen die veel gesprekken voeren op verschillende niveaus met verschillende doelen. Denk aan coachgesprekken,  functionering- of beoordelingsgesprekken. Deze workshop is ook heel inzicht gevend voor mensen of bedrijven die veel bezig zijn met werving & selectie. Doordat je aan de voorkant vragen stelt die met functie, houding en gedrag te maken hebben weet je veel beter of een kandidaat binnen de organisatie kan passen. Dit vergt een andere manier van vragen stellen en is met name geschikt voor mensen die al wat meer ervaring hebben op het gebied van gespreksvoering.

Motiverende Gespreksvoering

Deze workshop is een vervolg op niveau 3 of voor mensen die al ver ontwikkeld zijn op het gebied van gespreksvoering. Deze manier van gespreksvoering heeft vooral te maken met gedragsverandering bij de ander. Motiverende gespreksvoering heeft als fundament de volgende fases: 

Empathie, als gesprekspartner moet je je oprecht inleven in de persoon die zijn gedrag wil aanpassen. 

Ontwikkelen inzicht in gedrag, het verschil tussen het huidige en toekomstige gedrag moet duidelijk worden voor degene die wil veranderen. Wat en hoe doe ik nu en wat wil ik anders doen? 

Acceptatie,  accepteer de autonomie van de persoon in kwestie. In het gesprek ben je gelijkwaardig. Als er weerstand is, dan ga je niet in discussie maar probeer je te achterhalen waar de weerstand precies zit. 

Ondersteunen van eigen effectiviteit, als je een verandering begeleidt, dan help je degene die verandert bewust te worden van zijn eigen effectiviteit. Dit is belangrijk om de verandering daadwerkelijk te kunnen toepassen maar ook om vol te houden. 

 

Jij wilt deze workshops bij mij volgen omdat: 

ik door mijn achtergrond bij de Nederlandse politie in de functie van rechercheur met een verhoorexpertise jarenlange ervaring heb in vragen stellen en luisteren. Vooral omdat ik met allerlei verschillende mensen met verschillende achtergronden, psychische beperkingen, diverse culturen of trauma's heb gesproken wil ik deze kennis overdragen aan andere geïnteresseerden of professionals die deze kennis heel goed in hun werkzaamheden kunnen gebruiken! 

 

 

De investering in jezelf hiervoor is een dagdeel en de kosten zijn voor niveau 1:  160 euro inclusief btw

                                                                                                                                                           niveau 2 : 180 euro inclusief btw

                                                                                                                                                           niveau 3:  200 euro inclusief btw

 

Voor de workshop Motiverende Gespreksvoering zijn de kosten                                : 250 euro inclusief btw.

Hierbij zit 1 gesprek ( 1 uur) om binnen 3 maanden na de cursus in te zetten om zaken te kunnen bespreken die je tegen bent gekomen in de praktijk. 

Mocht je als bedrijf geïnteresseerd zijn in een van deze workshops voor je team, MT of directie neem dan contact op via onderstaande button of via de contact pagina.                                                                                                  

  • 15 april 2024 1300-1700 uur
  • 18 april 2024 0900-1300 uur
  • 02 mei  2024  1300-1700 uur
  • 16 mei  2024 0900-1700 uur